Autistic Art

Online aukciós szabályzat

Online aukciós szabályzat

AUTISTIC ART ONLINE JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

 • Az ezen a felületen elérhető online aukciót a Patrónus Ház Közhasznú Nonprofit Kft.  ( 2100 Gödöllő, Zarándok u. 5. Otthon: 2100 Gödöllő, Rét u. 42., képv: Németh Ildikó) szervezi, az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., képv: Dobár Henrietta)(„Alapítvány”)  felületének és a rendelkezésre álló technológiájának felhasználásával, valamint Alapítvány szolgáltatja az aukció lebonyolításához szükséges felületet. A www.autisticart.com weboldal az Alapítvány tulajdonát képezi.
 • A jelen felületen bonyolított aukció jótékonysági célt szolgál, az aukciós vevő a jelen felületen megvásárolt tételek (műalkotások) leütési árával (vételárával) a  Patrónus Ház Közhasznú Nonprofit Kft. munkásságát támogatja. Erről az Autistic Art Alapítvány igény esetén, az árverési vevő részére részletes felvilágosítást ad.
 • Az aukción való részvételhez, illetve a licitáláshoz a weboldalon regisztráció nem szükséges.
 • Az aukción bárki jogosult részt venni (továbbiakban: „Résztvevő”). Az aukción a Résztvevők az egyes tételeknél bejelentkezéssel (név és e-mail cím megadása) és a licitálással, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az adatvédelmi szabályzatot megismerték, valamint a jelen aukciós szabályzatot magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
 • A licit egy Résztvevő által az aukció során egy adott tételre elküldött ajánlat. Licitálni az aukció időtartama alatt és az esetleges hosszabbítások ideje alatt van lehetőség.
 • A  Patrónus Ház Közhasznú Nonprofit Kft. jótékonysági aukciójának időtartama: 2022. június 8., szerda, 16 óra, 00 perc– 2022. június 10., péntek, 19 óra 00 percig tart. Az Alapítvány fenntartja a jogot az aukció időtartamának meghosszabbítására.
 • Az aukció lezárásáról, illetve esetleges meghosszabbításáról  a Patrónus Ház Közhasznú Nonprofit Kft.  és az Autistic Art Alapítvány a weboldalon nyújt tájékoztatást.
 • A licitálás nem anonim módon zajlik, a licitálók az aktuális három legmagasabb licitet tevő, megadott felhasználóneveit és a hozzátartozó, érvényes licitet látják. A megadott e-mail cím kizárólag a szervezők számára látható.
 • A felhasználónévnek nem szükséges valós, személyazonosságot igazoló névnek lennie; a felhasználónév szabadon választható, az érvényes licithez azonban valós, létező e-mail címre van szükség.
 • A megtett licitértékek kötelező érvényűek a Résztvevők számára, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód. Amennyiben az Alapítvány másképp nem rendelkezik, az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Résztvevő ajánlati kötöttségét megszegi, az Alapítvány jogosult az ebből eredő kárát bíróság előtt érvényesíteni.
 • Az egyes tételeknél feltüntetett kikiáltási ár (kezdeti minimum ár) alatt tett licit nem érvényes, a tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg.
 • A tétel tulajdonjogát leütéssel az a Résztvevő szerzi meg, aki a legnagyobb licitet teszi, kivéve, ha a jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. tv–ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.
 • Licitlépcsők, ajánlatok közötti lépésközök:
  5 eFt és 100 eFt között 5 eFt
  100 eFt és 200 eFt között 10 eFt
  200 eFt és 500 eFt között 20 eFt
  500 eFt és 1 000 eFt között 50 eFt
  1 000 eFt felett 100 eFt
 • Az Alapítványnak lehetősége van az aukció közben licitet törölni amennyiben egy Résztvevő jelen szabályzatot figyelmen kívül hagyva a versenyt piaczavaró licitálásával nagymértékben ellehetetleníti, vagy a többi Résztvevő számára üzletileg szélsőségesen félrevezetővé teszi (pl. értékek elütése, paraméterek felcserélése esetén).
 • A törlésről az aukciós rendszer rövid automatikus üzenetben értesítési Résztvevőket a felhasználói felületen.
 • Törlés után az aukció a törölt licitértéktől eltekintve változatlan paraméterekkel és feltételekkel folytatódik.
  A leütési ár megfizetése átutalással történik. Az árverés lezárultakor, a legmagasabb licitet tevő Résztvevővel az Alapítvány képviselője a Résztvevő által megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot, és rendelkezésére bocsátja írásban az utaláshoz szükséges pontos adatokat.
 • A tétel tulajdonjogát az árverési vevő közvetlenül a tételt árverezésre felkínáló árvereztetőtől szerzi meg. Az Alapítvány az árvereztetőt nem képviseli, a tételre vonatkozó adásvételi szerződés a tételt felkínáló árvereztető és a Résztvevő között kerül megkötésre.
 • A vevő akkor szerzi meg az árverési tétel tulajdonjogát, ha a vételárat maradéktalanul kifizette, és a tételt átvette (legkésőbb az árverezéstől számított 14 napon belül). Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, és nem fizeti meg a vételárat, úgy az Alapítvány fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a tételt újra árverésre bocsássa.
 • A megvásárolt tétel szállítási költségei Budapesten kívül a vevőt terhelik. A tételek Budapesten, egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen is átvehetőek.
 • Az árverés teljes anyaga az autisticart.hu/onlineaukcio oldalon megtekinthető.
 • Amennyiben további fotókat vagy bizonyos tételek személyes megtekintését szeretné igényelni, az ehhez való egyeztetéshez a +36 1 489 2328-as telefonszámon veheti fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal, vagy az office@autisticart.hu e-mail címen.
 • A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólalásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül az Alapítványnál felszólamlással élhet. Az Alapítvány a felszólamlást továbbítja a tételt szolgáltató galériának, mely dönt a felszólamlás jogosságáról.
 • Amennyiben a Résztvevő online nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az Alapítvány- a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. A vételi megbízást az aukció lezárását megelőzően legkésőbb 24 órával kell az Alapítvány részére eljuttatni.
 • Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.
 • A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.
 • Az Internet hálózat-, és a végfelhasználók helyi infrastruktúrájának működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért az Alapítványt semmiféle felelősség nem terheli.

Köszönjük a támogatást stratégiai partnerünknek!

Köszönjük a támogatást!

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesülj az Autistic Art tevékenységéről, s arról, hogyan tudsz Te is segíteni!