fbpx
Autistic Art

Online aukciós szabályzat

Online aukciós szabályzat

AUTISTIC ART ONLINE JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

 • Az ezen a felületen elérhető online aukciót az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., képv: Dobár Henrietta) („Alapítvány”) szervezi, valamint szolgáltatja az aukció lebonyolításához szükséges felületet. A www.autisticart.com weboldal az Alapítvány tulajdonát képezi.
 • A jelen felületen bonyolított aukció jótékonysági célt szolgál, az aukciós vevő a jelen felületen megvásárolt tételek (műalkotások) leütési árának (vételárának) egy részével az Alapítványt támogatja. Erről az Alapítvány az árverési vevő részére részletes felvilágosítást ad.
 • Az aukción való részvételhez, illetve a licitáláshoz a weboldalon regisztráció nem szükséges.
 • Az aukción bárki jogosult részt venni (továbbiakban: „Résztvevő”). Az aukción a Résztvevők az egyes tételeknél bejelentkezéssel (név és e-mail cím megadása) és a licitálással, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az adatvédelmi szabályzatot megismerték, valamint a jelen aukciós szabályzatot magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
 • A licit egy Résztvevő által az aukció során egy adott tételre elküldött ajánlat. Licitálni az aukció időtartama alatt és az esetleges hosszabbítások ideje alatt van lehetőség.
 • Az aukció időtartama: 2020. június 24. 08 óra, 00 perc– 2020. július 8. 24 óra 00 percig tart. Az Alapítvány fenntartja a jogot az aukció időtartamának meghosszabbítására.
 • Az aukció lezárásáról, illetve esetleges meghosszabbításáról az Alapítvány a weboldalon nyújt tájékoztatást.
 • A licitálás anonim módon zajlik, a licitálók nem látják, hogy ki vesz részt az árverésen, illetve, hogy kié a legmagasabb licit, kizárólag az aktuális licitösszeg nyilvános.
 • A megtett licitértékek kötelező érvényűek a Résztvevők számára, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód. Amennyiben az Alapítvány másképp nem rendelkezik, az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Résztvevő ajánlati kötöttségét megszegi, az Alapítvány jogosult az ebből eredő kárát bíróság előtt érvényesíteni.
 • Az egyes tételeknél feltüntetett kikiáltási ár (kezdeti minimum ár) alatt tett licit nem érvényes, a tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg.
 • A tétel tulajdonjogát leütéssel az a Résztvevő szerzi meg, aki a legnagyobb licitet teszi, kivéve, ha a jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. tv–ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.
 • Licitlépcsők, ajánlatok közötti lépésközök:
  50 eFt és 100 eFt között 5 eFt
  100 eFt és 200 eFt között 10 eFt
  200 eFt és 500 eFt között 20 eFt
  500 eFt és 1 000 eFt között 50 eFt
  1 000 eFt felett 100 eFt
 • Az Alapítványnak lehetősége van az aukció közben licitet törölni amennyiben egy Résztvevő az a jelen szabályzatot figyelmen kívül hagyva a versenyt piaczavaró licitálásával nagymértékben ellehetetleníti, vagy a többi Résztvevő számára üzletileg szélsőségesen félrevezetővé teszi (pl. értékek elütése, paraméterek felcserélése esetén).
 • A törlésről az aukciós rendszer rövid automatikus üzenetben értesítési Résztvevőket a felhasználói felületen.
 • Törlés után az aukció a törölt licitértéktől eltekintve változatlan paraméterekkel és feltételekkel folytatódik.
  A leütési ár megfizetése átutalással történik. Az árverés lezárultakor, a legmagasabb licitet tevő Résztvevővel az Alapítvány a Résztvevő által megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot, és rendelkezésére bocsátja írásban az utaláshoz szükséges pontos adatokat. A vételár egy részét az Alapítványnak, egy másik részét pedig az árvereztetőnek kell átutalnia. Erről az Alapítvány az érverési vevő részére részletes tájékoztatást nyújt. Telefonon történő licit vagy írásbeli vételi megbízás esetén a vételárat a Autistic Art Alapítvány számlaszámára utalni szíveskedjék.
 • A tétel tulajdonjogát az árverési vevő közvetlenül a tételt árverezésre felkínáló árvereztetőtől szerzi meg. Az Alapítvány az árvereztetőt nem képviseli, a tételre vonatkozó adásvételi szerződés a tételt felkínáló árvereztető és a Résztvevő között kerül megkötésre.
 • A vevő akkor szerzi meg az árverési tétel tulajdonjogát, ha a vételárat maradéktalanul kifizette, és a tételt átvette (legkésőbb az árverezéstől számított 14 napon belül). Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, és nem fizeti meg a vételárat, úgy az Alapítvány fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a tételt újra árverésre bocsássa.
 • A megvásárolt tétel szállítási költségei Budapesten kívül a vevőt terhelik. A tételek Budapesten, egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen is átvehetőek.
 • Az árverés teljes anyaga az autisticart.hu/onlineaukcio oldalon megtekinthető.
 • Amennyiben további fotókat vagy bizonyos tételek személyes megtekintését szeretné igényelni, az ehhez való egyeztetéshez a +36 1 489 2328-as telefonszámon veheti fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal, vagy az office@autisticart.hu e-mail címen.
 • A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólalásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül az Alapítványnál felszólamlással élhet. Az Alapítvány a felszólamlást továbbítja a tételt szolgáltató galériának, mely dönt a felszólamlás jogosságáról.
 • Amennyiben a Résztvevő online nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az Alapítvány- a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. A vételi megbízást az aukció lezárását megelőzően legkésőbb 24 órával kell az Alapítvány részére eljuttatni.
 • Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.
 • A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.
 • Az Internet hálózat-, és a végfelhasználók helyi infrastruktúrájának működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért az Alapítványt semmiféle felelősség nem terheli.

Köszönjük a támogatást!

Köszönjük a támogatást stratégiai partnerünknek!

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesülj az Autistic Art tevékenységéről, s arról, hogyan tudsz Te is segíteni!